Zajecia Gordonowskie

(Rytmiczne prowadzone metodą Edwina Gordona)

Wczesne wychowanie muzyczne dla dziecka jest kapitałem, który będzie procentował przez całe życie, a czas do trzeciego roku życia jest najbardziej znaczącym momentem w rozwoju muzycznym. Zajęcia prowadzone metodą Gordona polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Podczas zajęć dzieci słuchają śpiewu i wykonują wraz z rodzicami proste ruchy w takt muzyki. Zajęcia te kształtują wrażliwość, koordynację, wyobraźnię oraz kreatywność. Wspierają rozwój mowy, rozwijają umiejętności społeczne.
Dzieci, które uczęszczały na zajęcia muzyczne wg. teorii Gordona jeszcze przed pójściem do placówki oświatowej, posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny.

Sensoryka dla Smyka


Sensoryka dla Smyka "Sensoryka to zajęcia mające na celu wspaniałą zabawę dla małych dzieci w wieku od półtora do około trzech lat i ich opiekunów" Płynnie przygotowują dziecko do pracy w grupie przedszkolnej. Trwają one półtorej godziny. Podczas zajęć dzieci mają okazję do swobodnego eksplorowania tematów z otaczającego je świata za pomocą różnych narzędzi (eksperymentowania). Mają też możliwość przebywania w gronie rówieśników oraz zaspokajania potrzeb ruchowych i wrażeniowych. Instruktor stara się wyjaśniać na bieżąco, dlaczego zaproponowana zabawa jest ważna i jak wpływa ona na rozwój dziecka. W zajęciach opiekun (rodzic) uczestniczy wraz z dzieckiem i doświadcza tego, co ono, dlatego ma możliwość właściwie nazywać odczucia i dzielić się przemyśleniami z dzieckiem, które wykonuje to samo, ale nie umie jeszcze nazwać swoich obserwacji i formułować wniosków. Bawimy się razem po to, by nadać wagę zabawom, dowartościować dzieci i pokazać im, że są dla nas ważne. Cykl zajęć budowany jest wokół tematów zaczerpniętych z najbliższego otoczenia dziecka. Niektóre zabawy powtarzają się, choć zwykle nie z zajęć na zajęcia, inne propnowane są jedynie dla danego tematu. Po kilku minutach swobodnej zabawy podczas wszystkich zajęć następuje powitanie i wprowadzenie w temat. Każdorazowo instruktor proponuje 2-3 zabawy na małą motorykę, 2-3 zabawy ruchowe, zabawy muzyczne, pląsy do piosenek, z których jedna zwykle jest nowa i nawiązuje do tematu a pozostałe powtarzamy z poprzednich zajęć oraz zabawa sensoryczna na wyciszenie pod koniec zajęć.

zajecia gordonowskie

Barbara Gburczyk/Prowadząca zajęcia Gordonowskie oraz Sensoryczne

Jestem animatorką zajęć umuzykalniających prowadzonych metodą gordonowską. Mam dyplom ukończenia kursu gordonowskiego w 2011 r. Prowadzę zajęcia gordonowskie z dziećmi w wieku od 0 do około 8 lat w kilku placówkach w Warszawie, między innymi w Niepublicznym Przedszkolu „Milusin”, w którym nota bene pracuję z dziećmi od około ośmiu lat, w „Stacji Dzieci” w Międzylesiu i w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Gordonowskiego z siedzibą w Bydgoszczy. Muzyką zajmuję się amatorsko od zawsze. Śpiewałam i tańczyłam w zespole dziecięcym „Gong”, należałam do kilku różnych chórów. Od dłuższego czasu dokształcam się w Niepublicznej Szkole Muzycznej Bartłomieja Budzyńskiego w Józefowie. Ponieważ ostatnie osiem lat zajmuję się też dziećmi w wieku przedszkolnym, staram się łączyć muzykowanie z wychowywaniem, cały czas pamiętając, aby wychodzić naprzeciw potrzebom dzieci, nie zapominając przy tym o potrzebach ich rodziców. Uważam, że wspólne muzykowanie jest niezwykle przyjemne i kształcące oraz służy rozwojowi emocjonalno-społecznemu, dlatego podczas prowadzenia zajęć przede wszystkim dbam o przyjazną atmosferę, w której uczestnicy zechcą porozmawiać ze mną w języku muzyki. Na zajęciach staram się muzykować z dziećmi i ich rodzicami, a nie dla nich. Staram się też jak najwięcej słuchać i odpowiadać na to, co słyszę, oraz przybliżać tego typu wrażliwość muzyczną ludziom wkoło mnie. Dzięki temu każde prowadzone przeze mnie zajęcia mają szansę być niepowtarzalnym spotkaniem z muzyką.

Gimnastyka i taniec

"Wszystkie przeżycia wczesnego wieku, wszystko co w dziecku zostanie obudzone i rozwinięte pozostaje mu właściwe przez całe życie".
C. Orff

Paulina Kowalewicz Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym na zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami gimnastyki i tańca. Zajęcia te polegają na łączeniu muzyki, rytmu, śpiewu, tańca, gimnastyki i zabawy. Dzięki temu pomogą pobudzić i rozwinąć naturalne zdolności Waszych pociech oraz ich poczucie rytmu, muzykalność, słuch muzyczny, zdolności taneczne i ładnego śpiewania oraz prawidłową postawę. Dzieci nauczą się poruszania do rytmu, reagowania na zmiany, odzwierciedlania charakteru muzyki ruchem i gestem, dobrego kojarzenia i przemieszczania się w przestrzeni, czystego śpiewania i dobrej dykcji, gibkości, giętkości i swobody w ruchach, własnej improwizacji do muzyki śpiewem i tańcem, współdziałania w grupie, oraz odwagi, otwartości i inwencji twórczej. Zajęcia te pomogą poznać, zrozumieć i pokochać muzykę.

Rytmika z gimnastyka i tancem

Paulina Kowalewicz/Prowadząca

Paulina Kowalewicz jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Z zawodu jest nauczycielem rytmiki oraz magistrem sztuki w specjalności dyrygentura chóralna. Od 8 lat prowadzi różnego rodzaju zajęcia muzyczne z dziećmi. Uczy również śpiewu i gry na instrumentach klawiszowych. Współpracuje jako wokalistka z chórami i zespołami wokalnymi w całej Polsce, akompaniuje na fortepianie muzykom w projektach muzycznych oraz komponuje piosenki dla dzieci. Jej pasją jest śpiew taniec, podróże oraz miłość do zwierząt.Rytmika z Angielskim

Zapraszamy na Innowacyjne zajęcia przedszkolno-rytmiczne z językiem angielskim.
"Hello everyone. Let’s all have some fun!"
Zajęcia podczas których dzieci w formie zabawy uczą się pojęć muzycznych oraz języka angielskiego. W czasie zajęć dzieciom towarzyszy "żywa muzyka" improwizowana przez nauczyciela, która stwarza atmosferę ciągłej gotowosci słuchowej, ruchowej oraz głosowej. Podczas zajęć dzieci również przyswajają sobie słownictwo i zwroty w języku angielskim. Wszystko to odbywa się poprzez naturalne formy ekspresji dziecięcej - ruch, piosenki i zabawę.
Rytmika z angielskim

Jolanta Szopa-Tabisz/Prowadząca

Absolwentka Wydziału Wychowania Muzycznego, specjalność dyrygencka na Uniwersytecie Śląskim Filia w Cieszynie. Jest również absolwentką Szkoły Muzycznej II stopnia w Chorzowie na wydziale rytmiki. Od 1990 roku prowadzi zajecia rytmiki i gry na pianinie oraz keyboardzie. W latach 1998 - 2013 mieszkała w USA gdzie kilkakrotnie brała udział w warsztatach rytmicznych w ramach Dalcroze Society of America, University of Washington, WA. Była również członkiem chóru i dyrygentem asystującym w chórze kameralnym “Unistus”. W latach 2003-2008 była instruktorem klasy chóru oraz języka polskiego dla dorosłych w Clackamas Community College i Portland Community College. Uczyła rówież teorii muzyki w Portland Youth Philharmonic. Zajęcia rytmiczne prowadziła w Brooklyn Cooperative Preschool, a także w IQ Preschool oraz Polskiej Szkole działającej przy Domu Polskim w Portland, OR. Przez caly okres pobytu w USA prowadziła zajęcia gry na pianinie dla dzieci i doroslych. Przez wiele lat aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach do corocznego Festiwalu Polskiego w Portland. Od 2013 roku przebywa w Polsce gdzie ponownie śpiewa z chórem “Absolwent” z Katowic, który wspólnie zakładała w 1997 roku wraz z przyjaciółmi ze studiów. W lipcu 2014 roku wraz z chórem “Unistus” z USA uczestniczyła w największym na świecie festiwalu chóralnym Laulupidu w Estonii, gdzie śpiewała z wielotysięcznym chórem pod batuta najlepszych estońskich dyrygentów. Prywatnie jest mamą 7-letniego Sebastiana, z którym często wspólnie gotuje, ćwiczy jogę i czyta książki.
| © Author:Toms | Zajęcia gordonowskie | integracja sensoryczna | rytmika z angielskim | rytmika z gimnastyka | zajecia muzyczne | szkoła muzyczna